Antioksidativno značenje “BIOČAGA” po ORAC: 146, 700 mol TE\100g

 

Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) je mera kapaciteta određene supstance da neutralizuje slobodne radikale.


ORAC služi kao merna jedinica antioksidativne aktivnosti biološke supstance. Postoje mnogobrojna mišljenja o pravoj vrednosti značaja ORAC u Čagi i ekstratima koje sadrži ovaj sastojak. U zavisnosti od antioksidativnog sadržaja čage, količina može da varira. Čaga se vari u organizmu u praktično neprerađenom stanju i nema antioksidativnog značaja. To se dešava zato što ljudi nemaju enzime hitinaza koji je neophodan za varenje. Antioksidativna svojstva takođe mogu varirati i u zavisnosti  od sirovine – sve zavisi od regiona u kojem čaga raste, ali i drugih faktora. Primećeno je da ukoliko je srednja godišnja temperatura oblasti u kojoj čaga raste niža, utoliko su njena antioksidativna svojstva viša. Svakako, čaga je najmoćnija gljiva sa najjačim antioksidativnim dejstvom i pokazatelj za to je ORAC do 146,700 u zavisnosti od konkretnog proizvoda.


Čaga je parazit na brezi. Ona raste sa spoljašnje strane drveta i treba joj oko 20 godina da bi došlo do početnog parazitizma.


Kada je reč o njenoj koristi po zdravlje, postoje brojna istraživanja u SAD, Kanadi i Južnoj Koreji, pre svega u lečenju raka, dijabetesa i kardiovaskularnih oboljenja.


Čaga je opšte poznata u državama Azijsko-Tihookeanskog regiona u lečenju gastroeneteroloških oboljenja, kao i sredstvo za jačanje organizma. Naša preporuka je da svoje istraživanje počnete čitanjem o Čagi na Vikipediji.


U Rusiji se Čaga koristi stotinama godina. Gljiva je uglavnom crne boje zbog toga što proizvodi veliku količinu melanina, a sama po sebi nema ukusa. Ekstrakt Čage je u poslednje vreme postao veoma popularan. Razlog za to je upravo značenje ORAC 146,700!